Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Μείωση τιμών στα φάρμακα έως και 15% με το νέο πλαίσιο

Τι προβλέπει για όλα τα στάδια τιμολόγησης


To νέο πλαίσιο τιμολόγησης φαρμάκων καθορίσθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 64/Β/16-1-2014). Με την απόφαση προβλέπονται μειώσεις τιμών φαρμάκων έως και 15%.
Σύμφωνα με την απόφαση, ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory) είναι η τιμή πώλησης από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) και τους εξομοιούμενους με αυτούς εισαγωγείς, παρασκευαστές, συσκευαστές και διανομείς προς τους χονδρεμπόρους και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης. Η τιμή παραγωγού είναι με βάση τη χονδρική τιμή, μειωμένη

Οι επιστροφές

Στα γενόσημα η ανώτατη τιμή χονδρικής ορίζεται στο 65% των πατενταρισμένων, σύμφωνα με την απόφαση του υπ. Υγείας.

Με την υπουργική απόφαση προβλέπονται και οι επιστροφές «rebate».

Στο πλαίσιο αυτό, ένα επιπρόσθετο 2% προστίθεται στο υφιστάμενο rebate 9% εισαγωγής στο θετικό κατάλογο, για τα φάρμακα που περιλαμβάνουν δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί μόνες τους σε cluster στο θετικό κατάλογο αποζημίωσης του άρθρου 12 παρ. α’ του νόμου 3816/2010.

Ενα επιπρόσθετο 1,5% προστίθεται ως έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής σε όλα τα φάρμακα του ειδικού καταλόγου φαρμάκων σοβαρών παθήσεων της παρ. β’ του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, που προμηθεύεται ο ΕΟΠΠΥ και τα νοσοκομεία.

Τα ποσοστά κέρδους για εμπόρους - φαρμακεία

Σύμφωνα με την απόφαση, για τους φαρμακεμπόρους το ποσοστό μεικτού κέρδους καθορίζεται ως εξής:

α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 7,8% επί της ex factory τιμής,

β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 5,4% επί της ex factory τιμής,

γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 4,9% επί της ex factory τιμής, και

δ) για τα φάρμακα της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 ως ποσοστό 2% επί της νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων.

Για τα φαρμακεία το ποσοστό μεικτού κέρδους καθορίζεται ως εξής:

α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) ποσοστό έως 35% επί της χονδρικής τιμής,

β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής,

γ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ και με χονδρική τιμή μέχρι 200 ευρώ ως ποσοστό 32,4% επί της χονδρικής τιμής,

δ) για τα αποζημιούμενα φάρμακα με Χονδρική Τιμή ή Ειδική Χονδρική Τιμή ανώτερη των 200 ευρώ το κέρδος των ιδιωτικών φαρμακείων ισούται με το πάγιο ποσό των 30,00 €,

ε) για τα αποζημιούμενα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 και έχουν ειδική χονδρική τιμή μέχρι 200 ευρώ το ποσοστό κέρδους του ιδιωτικού φαρμακείου καθορίζεται σε 16% επί της ειδικής χονδρικής τιμής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε και αυτά

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...