Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Σε ονομαστική ψηφοφορία η τροπολογία για το φάρμακο

Σε ονομαστική ψηφοφορία τίθεται στη Βουλή, την Τετάρτη, η επίμαχη τροπολογία που προβλέπει μειώσεις στις τιμές 6.000 φαρμάκων. Σύμφωνα με την τροπολογία:


- Η μέγιστη τιμή των πρωτότυπων φαρμάκων που διατηρούν την πατέντα τους (on patent) ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μέγιστες αυτές τιμές αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω. Η ρύθμιση αυτή επί της ουσίας διατηρεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζονται από τις οι χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη χωρίς να υπάρχει κίνδυνος απόσυρσης τους. Αυξήσεις δεν θα επιτρέπονται αλλά μόνον μειώσεις τιμών. Θα υπάρξει εξοικονόμηση που θα φτάσει συνολικά στα 76 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά την δαπάνη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΠΥ από την συγκεκριμένη ρύθμιση.


- Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την λήξη της πατέντας (off patent), εφόσον γι' αυτά υπάρχει γενόσημο που κυκλοφορεί, μειώνονται αυτόματα είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία, είτε στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι χαμηλότερος του 50%. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει γενόσημο που να κυκλοφορεί η τιμή πέφτει στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη εφαρμόζεται για τα φάρμακα μετά το 2012, ενώ για τα υπόλοιπα (πριν την 1/1/2012) θα εφαρμοστούν οριζόντιες μειώσεις τιμών με υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη εφαρμόζεται μετά το 2012 διότι συνολικά τα φάρμακα αυτά είναι 2.500 και δεν δύναται ο ΕΟΦ να ανταποκριθεί στο διοικητικό βάρος της έρευνας τιμών σε 28 χώρες. Για τα φάρμακα αυτά η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη το 2013 εκτιμάται στα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ και 198 εκατομμύρια ευρώ στα Νοσοκομεία.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης εκτιμάται ότι θα υπάρξει μεσοσταθμικά μείωση τιμών 15% το πρώτο εξάμηνο του 2014 και 7,5% το δεύτερο εξάμηνο για τα φάρμακα των οποίων έληξε η πατέντα μετά το 2012. Επίσης, θα υπάρξει μείωση 15% για τα φάρμακα που έληξε η πατέντα πριν το 2012 με υπουργική απόφαση. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι θα υπάρξει συνολικά εξοικονόμηση που θα φτάσει στα 176 εκατομμύρια ευρώ από την δαπάνη των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΠΥ. Με την ίδια υπουργική απόφαση θα προστατεύονται τα πολύ φθηνά φάρμακα.
 
-      Η μέγιστη τιμή των γενόσημων φαρμάκων ορίζεται στο 65% της τιμής του αντίστοιχου φαρμάκου αναφοράς, του  οποίου έχει λήξει η περίοδος προστασίας, από 80% που είναι σήμερα. Η μείωση δηλαδή στις τιμές των γενόσημων φαρμάκων που κυκλοφόρησαν μετά το 2012 θα είναι στο 18,5%. Τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν πριν το 2012 θα υποστούν οριζόντιες μειώσεις στις τιμές τους. Για τα φάρμακα αυτά η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη το 2013 εκτιμάται στα 500 εκατομμύρια ευρώ για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ και 210 εκατομμύρια ευρώ για τα Νοσοκομεία. Ωστόσο, με υπουργική απόφαση προβλέπεται προστασία των πολύ φθηνών φαρμάκων.

-      Οι καθορισμένες τιμές αντιπροσωπεύουν τις μέγιστες θεσπισμένες τιμές και οι φαρμακευτικές εταιρείες δύνανται να προσφέρουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή,  τιμές χαμηλότερες, οι οποίες στη συνέχεια  γίνονται εφαρμοστέες  με ένα συμπληρωματικό δελτίο τιμών. Αυξήσεις τιμών δεν επιτρέπονται κατά τις αναθεωρήσεις των τιμών, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν διορθώσεις.

-      Μετά την τιμολόγηση τους, τα νέα γενόσημα φάρμακα εντάσσονται αυτόματα στο λίστα συνταγογραφούμενων φαρμάκων (θετική λίστα). Τα νέα πρωτότυπα φάρμακα (on patent) δεν εντάσσονται αυτομάτως στη θετική λίστα, αλλά μετά από αξιολόγηση των κλινικών και οικονομικών δεδομένων τους και σύμφωνα με τις υφιστάμενες κείμενες διατάξεις.

-      Αυξάνεται από 9% σε 11% το rebate (επιστροφή χρημάτων) για τον ΕΟΠΥΥ στα μοναδικά   φάρμακα (κυρίως on patent) και επαναπροσδιορίζονται οι επιστροφές όγκου με τρόπο ώστε να διπλασιάζονται.  

Στελέχη του υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για οριζόντιες μειώσεις τιμών ενέχει ένα σοβαρό κίνδυνο απόσυρσης φαρμάκων για τους εξής δύο λόγους: Οι τιμές στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν οι τιμές σε 16 χώρες παγκοσμίως. Σε κάθε μείωση κατά 10% των τιμών στην Ελλάδα η φαρμακευτική βιομηχανία έχει απώλεια παγκοσμίως δύο δισεκατομμύρια δολάρια.  Για να προστατεύσει αυτές τις πωλήσεις θα αποσύρει τα φάρμακα από την Ελλάδα, όταν οι τιμές μειωθούν απότομα. Επίσης, όταν τα φάρμακα γίνονται πολύ φθηνά, με οριζόντιες περικοπές, οι χονδρέμποροι τα εξάγουν σε άλλες χώρες και δημιουργούνται ελλείψεις.

- Αίρεται το rebate των φαρμακοποιών στα γενόσημα και τα φθηνά φάρμακα ώστε να δοθεί ώθηση στη χορήγησή τους. Από την αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων προκύπτουν δημοσιοοικονομικά οφέλη της τάξεως των 35 εκατομμυρίων ευρώ.

-      Τα φάρμακα υψηλού κόστους, με άδεια μόνο για νοσοκομειακή χρήση, θα διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων.

ΣΦΕΕ: Όχι άλλες μειώσεις

Να επαναπροσδιορίσει τις διατάξεις που αφορούν στην νέα τιμολόγηση των φαρμάκων στη χώρα καλούν τον υπουργό Υγείας οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου προειδοποιούν ότι η απόφαση για κατάργηση του κατώτατου πλαφόν τιμής με βάση τις τρεις χαμηλότερες της Ευρώπης, διακυβεύει την εξασφάλιση της κυκλοφορίας φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Επίσης, τονίζουν ότι η κατάργηση από την Ελλάδα του αντικειμενικού προσδιορισμού των φαρμάκων με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές και η υιοθέτηση μεθόδου για οριζόντια μείωση της τάξης του 50% για τα off patent, αποτελεί μία ακόμη νέα «αγορανομική» πρωτοτυπία η οποία θα εξαναγκάσει σε αθρόες αποσύρσεις και επανεξαγωγές φαρμάκων από την ελληνική αγορά.

Παράλληλα, θα προκαλέσει και την δραματική μείωση των τιμών των ελληνικών γενοσήμων, που στηρίζουν την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, η οποία με αυτές τις τακτικές οδηγείται στην εξαφάνισή της. «Την ίδια στιγμή», σημειώνουν, «θα υπάρξουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις και στην τιμολόγηση φαρμάκων σε ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες, χωρίς η χώρα μας να έχει κανένα όφελος από αυτό».

Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ ζητούν την άμεση αλλαγή της τροπολογίας προειδοποιώντας ότι «… οι συνέπειες της εξαθλίωσης της φαρμακευτικής περίθαλψης των Ελλήνων θα είναι πολύ μεγάλες και δυστυχώς μη προβλέψιμες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε και αυτά

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...